Print from Goldtimevn.com

CÔNG TY GOLDTIME ĐANG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT

Miễn phí đăng ký tên miền Free Domain!
Quí khách sẽ được đăng ký miễn phí 01 tên miền quốc tế dạng .com, .net, .biz...vv và duy trì tên miền trong 01 năm đầu tiên (chi phí đăng ký tên miền từ $12 - $17, duy trì tên miền trong 01 năm là $8,5). Năm tiếp theo từ 8,5 –9,5 USD.

Miễn phí nhập liệu cho website Free Data Input!  
Miễn phí nhập liệu và chỉnh sửa nội dung cho toàn bộ các trang tĩnh, miễn phí nhập liệu với khối lượng thông tin là 2 trang A4 cho phần động sản phẩm (e-catalog) trước khi website chính thức online

Miễn phí đăng ký vào các công cụ tìm kiếm Free!
Website của Quý khách sẽ đựợc đăng ký miễn phí vào 170 công cụ tìm kiếm (search engine) hàng đầu thế giới (Google, Yahoo, Lycos, AOL, HotBot, AltaVista...) trong tháng đầu tiên.